Kan Tetkikleri

 • – Tam Kan Sayımı
 • -Sedimantasyon
 • – Kan Grubu
 • – CRP

Kalp Faktör Tetkikleri

 • – EKG
 • – Total Kolesterol
 • – HDL
 • – Trigliserid
 • – LDL
 • – VLDL

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

 • – Üre
 • – Ürik Asit
 • – Kreatinin
 • – Sodyum(Na)
 • – Potasyum (K)
 • – Tam İdrar Tetkiki

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

 • – Açlık Kan Şekeri
 • – SGOT
 • – SGPT
 • – Gama GT
 • – ALP
 • – TSH
 • – Total Bilirubin
 • – Direkt Bilirubin
 • – Total Protein
 • – Albumin
 • – Kalsiyum (Ca)
 • – HbA1c
 • – TSH
 • – LDH
 • – Gaitada Gizli Kan
 • – Vitamin B12

Enfeksiyon Tetkikleri

 • – HbsAg
 • – Anti – HCV
 • – Anti – HIV

Radyolojik Tetkikleri

 • – Akciğer Grafisi
 • – Tüm Batın Ultrasonu

Muayene

 • -Poliklinik Muayene (Dahiliye)
 • -Poliklinik Muayene (Genel Cerrahi)