Kan Tetkikleri

  • – Tam Kan Sayımı
  • -Sedimantasyon
  • – Kan Grubu
  • – CRP

Kalp Faktör Tetkikleri

  • – EKG
  • – Total Kolesterol
  • – HDL
  • – Trigliserid
  • – LDL
  • – VLDL

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

  • – Üre
  • – Ürik Asit
  • – Kreatinin
  • – Sodyum(Na)
  • – Potasyum (K)
  • – Tam İdrar Tetkiki

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

  • – Açlık Kan Şekeri
  • – SGOT
  • – SGPT
  • – Gama GT
  • – ALP
  • – TSH
  • – Total Bilirubin
  • – Direkt Bilirubin
  • – Total Protein
  • – Albumin
  • – Kalsiyum (Ca)
  • – HbA1c
  • – TSH
  • – LDH
  • – Gaitada Gizli Kan

 

Enfeksiyon Tetkikleri

  • – HbsAg
  • – Anti – HCV
  • – Anti – HIV

Radyolojik Tetkikleri

  • – Akciğer Grafisi
  • – Tüm Batın Ultrasonu
  • – Poliklinik Muayene (Dahiliye)