Dahiliye (İç Hastalıkları) polikliniğimizde, infeksiyon hastalıkları, karaciğer, böbrek, mide – barsak hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, solunum fonsiyon testleri, romatizma, hipertansiyon, şeker, guartr vb. gibi problemlerinize çözüm arıyoruz.

Ayrıca şikayete, yaşa isteğe bağlı Check-up programlarımız sayesinde pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi mümkün olmaktadır.

DAHİLİYE BÖLÜMÜMÜZDE TEDAVİ EDİLEN BAZI HASTALIKLAR ;

  • Şeker Hastalığı (DiabatesMellitus)
  • Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Karaciğer, Safra kesesi hastalıkları
  • Endokrinoloji (Tiroit, böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları)
  • Metabolik hastalıklar ve obezite (kolesterol, Trigliserid yükseklikleri, gut hastalığı,diğer metabolizma hastalıkları)
  • Sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit , reflü hastalığı, kolitler)
  • Kansızlık ve kan hastalıkları, tanı ve tedavisi..