ENDOSKOPİ

Endoskopi , Gastrointestinal endoskopisi olarak adlandırılan  yemek borusumide,onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelenmesi yöntemidir.

Özofagogastroskopi:(Üst GİS endoskopisi):(Gastroskopi):Yemek borusu,mide ve oniki bağırsağın ağızdan girilerek incelenmesidir.

Kolonoskopi :Kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç  veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi işlemine  denir.

Rektosigmoidoskopi: Kalın bağırsağın son kısımları olan rektum ve sigmoid kolonun  yine fiberoptik kamera ile incelenmesidir.

Rektoskopi: Kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun incelenmesidir.

Mide ve yemek borusu endoskopisi için 8 saat aç kalınması yeterlidir.

Kalın bağırsağın endoskopik tetkiki için ise bir gün öncesinden hastaya müshil ilacı verilerek barsak temizliği ve hazırlığı gereklidir.

Her iki endoskopik tetkik için Tıp merkezimizde sakinleştirici ilaç ( Sedasyon ) veya  Genel Anestezi uygulanmaktadır.

Ayrıca AVRUPA TIP MERKEZİ’nde; ( P E G ) Perkutan Endoskopik Gastrostomi: Değişik nedenlerle ağız yoluyla beslenemeyen ancak mide barsak fonksiyonları normal olan hastalara beslenmesini sağlamak için direkt mideye tüp yerleştirilmesi işlemi yapılmaktadır.