Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Cerrahi

K.B.B

Dahiliye

Ortopedi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Cildiye

Acil Tıp

Radyoloji

Diş Hastalıkları

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Biyokimya Laboratuvarı